Engholmgaards Grundejerforening, Saunte By, 3100 Hornbæk


Løbende sager

Herunder ses en løbende liste om sager, som grundejerforeningen arbejder med eller har færdiggjort.
F.eks. udsendte breve vedr. manglende overholdelse af regler, reparationer af vej, snerydning, større indkøb, investeringer, girokort til kontingent, breve til myndigheder, solgte ejendomme, avisdebat, møder etc.2014

29. april 2014:
Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S har i dag undersøgt situation med kamera.
Der er tale om rotteangreb ved regnvandsbrønden ud for Jupitervej 34, ligedes på den modsatte side af vejen, hvor der også er en regnvandsbrønd.
Tilbud på reparation er modtaget fra Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S.

28. april 2014:
Der er konstateret et problem ved regnvandsbrønden ved Jupitervej 34.
Sand/jord forsvinder ned, så der er sikkert hul igennem til regnvandsbrønden!Formanden har i dag kontaktet Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S for at få undersøgt, hvad der er galt.

14. april 2014:
Efter udsendelse af indkaldelsen til generalforsamling, kan vi konstatere, at følgende e-mail-konto ikke findes, eller ikke kan modtage mails:
mibo@mail.tele.dk
mortenjeanette@forum.dk
locov@yousee.dk
chr.ingemann@3mail.dk
csa11@helsingor.dk
info@kristiankock.dk
Ejerne bedes oplyse en gyldig og fungerende e-mail-konto til bestyrelsen.

7. april 2014:
Indkaldelse til generalforsamling er i dag udsendt på mail til de medlemmer, som har meddelt e-mail-adressen til bestyrelsen.
Generalforsamling finder sted d. 7. maj 2014 kl. 19 i Hornbæk skoles kantine.
Dagsordenen kan læses under menupunktet "Generalforsamling".

6. april 2014:
Regnskabet for 2013 er nu tilgængelig under menupunktet "Økonomi".

30. marts 2014:
Indhentet tilbud på kantforstærkninger på Saturnvej og Mælkevejen.
Forslaget kommer op på generalforsamlingen.
Forslag om grus m. cement i (rød farve) og hulsten (blå farve) på Saturnvej og Mælkevejen (se grafik)

29. marts 2014:
Formanden har rykket for svar på spørgsmålet om et nybygget højt hus på Jupitervej.
Lokalplanen siger: "Bygninger må opføres i max. én etage med udnyttelig tagetage."
Svaret fra forvaltningen via udvalgsformanden lyder:
"Byggeriet er i overensstemmelse med lokalplanen, hvorfor der ikke er dispenseret herfra.
Huset er med ensidigt taghældning, og der er på baggrund af en helhedsvurdering tilladt en overskridelse af det skrå højdegrænseplan på 30 cm.
Der er ikke foretaget nabohøring, da indbliks- og skyggegener er minimale, og byggeriet er tilpasset terrænet bedst muligt.
Vi har vurderet sagen som uproblematisk."

Formanden tror, at forvaltningens fortolkning får mange i området til at frygte nye høje byggerier på nabogrunde!

18. februar 2014:
Generalforsamling i 2014 finder sted d. 7. maj 2014 kl. 19 i Hornbæk skoles kantine.
Lokalet er reserveret i dag. Koster 500 kr.

Vedr. kontingent 2014:
Kassereren har netop indlagt kontingentet på 1600 kr. på PBS, så det kan komme ud ultimo februar. Betalingsfristen er sat til 5. marts.
Er du tilmeldt betalingsservice, så kommer det på den månedlige liste sammen med de andre regninger.
Er du ikke tilmeldt, så får du opkrævningen tilsendt med posten.
Få det nu tilmeldt betalingsservice!

17. februar 2014:
Formanden har sendt 2 mails til kommunen vedr. byggeri.
Til Center for Teknik & Miljø: på Mælkevejen findes en dyb udgravning ('solgård') uden rækværk. Det er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt, og rækværket blev påbudt for 1 år siden!
Til formanden for Teknik-, Miljø- & Klimaudvalget: på Jupitervej er der nybygget et højt hus, som sandsynligvis ikke følger lokalplanens regler om "max. én etage med udnyttelig tagetage".

12. februar 2014:
Bestyrelsesmøde afholdt hos næstformanden.