Engholmgaards Grundejerforening, Saunte By, 3100 Hornbæk


Engholmgaards Grundejerforening


Husk at meddele din e-mail-adresse til bestyrelsen:

Nyheder opdateres, når det er relevant! Se menupunktet "Løbende sager"

Fejlmeld gadelys på www.dongenergy.dk/ ... /ditgadelys.aspx

Begivenheder i Hornbæk kan nu læses direkte på www.visitnordsjaelland.com/ ...


Opfordring til alle medlemmer:

Ved at bevare områdets kvaliteter trods stor byggeaktivitet vil du bevare glæden ved området, og salgsværdien af dit hus vil i hvert fald ikke falde.
Det grønne naturlook vil være en fremtidssikker investering!


Områdets kvaliteter:
 • grønne rabatter (ikke fliser og grus overalt)
 • hække - ikke faste hegn (og slet ikke rockerpalisader!)
 • ingen gennemkørende trafik
 • lav hastighed for biler i området takket være bump
 • fri for at se på parkerede biler på veje og rabatter - de holder nemlig inde på egen grund
 • ingen parkerede lastbiler
 • huse i forskellig byggestil (bjælkehytter, murstenshuse, pudsede huse, vinkelhuse etc.)
 • store grunde
 • rimeligt lavt støjniveau
Overhold følgende regler fra lokalplan, deklaration og ordensreglerne:
 • anlæg (mindst) 2 parkeringspladser på egen grund - i forlængelse af hinanden eller ved siden af hinanden
 • den grønne rabat må kun belægges med fliser/sten/grus på kørevejen ind til de 2 parkeringspladser - resten skal være græs
 • den grønne rabat skal slås og vedligeholdes af hver enkel grundejer
 • frihold rabatten for postkasser, skraldestativ, papircontainer, byggematerialer mm.
 • max. 1 m's højde på fast hegn mod vej
 • ingen skrotbiler (uindregistrerede køretøjer) i området
 • ingen parkerede lastbiler i området
 • ingen virksomheder i området - dog visse undtagelser, men der skal søges dispensation i kommunen


   Jupitervej, april 2003